Destpêk » CIWAN » REHEVAL’İ BÜYÜTELİM, GÜÇLENDİRELİM!

REHEVAL’İ BÜYÜTELİM, GÜÇLENDİRELİM!

Hurşit KAŞIKKIRMAZ / Yazarın diğer makaleleri için tıklayınız

REheval’i, dolayısıyla Kürdistan Komünist Gençlik Meclisi’ni (KKGM), Kürdistan Komünist Partisi – KKP’yi büyütelim, geliştirelim. Ülkemizin ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesinde; genciyle, kadınıyla, yaşlısı ve orta yaşlısıyla bir bütün olarak, her kesimin kendi kulvarında, kendi rolünü layıkıyla oynayarak gerekeni yapması için seferber olalım.

Neden seferber olmalıyız: Çünkü tarihin bize gösterdiği gerçeklik; halkların, insanlığın ve sınıfların ilerlemesinde, sosyalleşmesinde, kültürlerin gelişmesinde, bilim ve tekniğin insanlığın hizmetine sokulmasında… vb birinci derecede belirleyici olanlar sınıf siyaseti yapan ve bu uğurda mücadele edenler olmuştur. Marx’ın belirttiği “İnsanlık tarihi sınıflar mücadelesinin tarihidir” gerçekliğinden hareketle davranmalıyız. Yani ülkemiz Kürdistan’da güçlü bir komünist hareket, bütün gelişmelere pozitif etkide bulunarak geleceğin daha adil, demokratik, sosyal, eşit ve özgürlükçü olmasını sağlayacaktır.

Gençlik gelecek, gelecek sosyalizmdir: Bu şiar ile hareket noktasını ve kalkış rotasını belirleyerek yola koyulmalıyız. Günümüzde görüldüğü gibi kapitalizm, insanlığın sorunlarını çözememekte, tersine var olanlara yenilerini eklemekte ve kendisi bile kendi yarattığı sorunlara çözüm üretememektedir. Bu anlamda insanlığın geleceğini teşkil eden gençlere mutlu, umutlu ve gelecek kaygısı taşımayan bir yaşam perspektifi sunamamaktadır. Bu konuda istatistiki veriler vermeyeceğim ama bilindiği gibi bütün kapitalist ülkelerde gelecek kaygısı taşıyan yığınla genç nüfus söz konusudur. Öğrenci okulu bitirdikten sonra iş bulamıyor, işçi genç iş bulamıyor, köylü genç ürettiğinin karşılığını alamıyor. Bu sistemin yapısında herkesi iş güç sahibi yapmak, herkesi asgari oranda mutlu ve memnun etmek yoktur. Tam tersine işsizleri çalışanlar üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmaktadır. Çalışanları daha çok çalıştırmak ve onlar üzerinde pres ve baskı uygulayarak daha çok sömürmek için işsizlere ihtiyaç duyuyor. Çalışanlara “kurallarımıza uymazsanız dışarıda yığınla işsiz iş bekliyor” baskısı uygulayarak çalışanları korkutup, onların biat etmelerini sağlamaya çalışıyor.

Belirleyici olan sınıf mücadelesidir: Ülkemizde burjuva demokratik anlamda acil çözüm bekleyen ve toplumun bir nebze de olsa soluklanmasını sağlayacak olan; Kürt-Kürdistan, Alevi, azınlıklar, kadın, gençlik, köylü-tarım üreticisi, iş-işçi… vb problemlerin her biri sınıf mücadelesinin birer parçalarıdır. O anlamda komünistler ve komünist gençler bu acil çözümlenmesi gereken demokratik içerikli taleplere duyarsız olmadan hareket ederler. Bu taleplerin hiçbiri dışlanmadan, küçümsenmeden onlara yaklaşırlar. Komünistleri diğer sol kesimlerden ayıran onların bu özelliğidir. Çünkü toplumdaki her demokratik içerikli talep ve gelişme aynı zamanda sınıf mücadelesinin bir parçasıdır. Sosyal, sınıfsal ve demokratik meselelere bütünlüklü yaklaşan komünistler, birini diğerinin yerine koymaz, birini dışlayıp öbürünü ileri sürmezler. Her sorunu kendi mecrasında ve kendi içeriği ile ele alır ve hangisi gündeme gelir ise tavrını net ve anlaşılır bir şekilde ortaya koyar ve belirtirler.

Örgütlenmeye odaklanalım: En kötü örgütlülük, en iyi örgütsüzlükten iyidir. Bu anlamda durmadan, yılmadan ve tökezlemeden örgütlenmek ve sınıf savaşımını ileri taşımak için koşulları zorlamalıyız. Egemen sisteme karşı atılan her adımın bir bedeli vardır. Çağ dışı onca sorun ve problemin olduğu bu ülkede dürüst ve insanlıktan yana düşünen insanlar rahat edemez. O halde haksızlığa, adaletsizliğe, inkara, imhaya, asimilasyona, sömürüye, taciz ve tecavüze, vurgun ve çalıp-çırpmaya, diktatörlüğe, zama, zulme, tutuklamalara… vb karşı onurluca yaşamak için durmadan, yılmadan, baş eğmeden, yalakalık yapmadan mazlumun yanında yer alarak örgütlenelim.

REheval aracı olsun: Kuzey Kürdistanlı Komünist Gençlerin yayın organı vesilesiyle devrimci ve komünizan gençleri bu yapı etrafında güçlü, istikrarlı ve komünist gençliğe denk düşecek bir şekilde davranmaya ve örgütlenmeye davet etmek lüks bir çağrı değildir. Bunca olup bitenler karşısında bu saflarda örgütlenmek bir zorunluluktur. Gençliğin dinamik, enerjik ve dinç, dayanıklı yapısını harekete geçirelim. Bütün komünist, devrimci ve yurtsever gençlere başarılar diliyorum. 30.01.2019Her Bijî REheval! 

Hakkında Hurşit KAŞIKKIRMAZ

Bu habere de bakabilirsiniz.

PATRONA KORUMA KALKANI, İŞÇİYE KILIÇ ZORU!

Ekonomik İstikrar Kalkanı, İstihdam Kalkanı, Fırat Kalkanı… Son kalkan, ilk iki kalkanla biten paketlerden ayrı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir