Destpêk » GIŞTÎ » ELEŞTİRİ – ÖZELEŞTİRİ

ELEŞTİRİ – ÖZELEŞTİRİ

Özgür Toprak / Yazarın diğer makaleleri için tıklayınız

Kapitalizmin dayandığı rekabet insan ilişkilerini olumsuz etkiliyor. Bireyciliğe dayanan sistem yüzünden insanlar birbirine karşı ilgisizleşiyor ve başarılı olabilmek için birbirimizle sürekli rekabete sokuluyoruz. Toplumda yaygın olan bu anlayış nedeniyle kimi zaman hatalar ve eksiklikler konusunda birbirimize yardımcı olamıyoruz ve sessiz kalmayı tercih edebiliyoruz. Dahası, birbirimizi geliştirmek yerine birbirimizin yanlış ve zayıf taraflarından yararlanmaya kalkışabiliyoruz. Bu ilgisiz ve istismarcı tutumlar Komünist parti yapısında yaşanmakta.

Bu girişten sonra şu noktaya gelmek istiyorum. Komünizm, kapitalizm eleştirisi üzerine kuruldu başlarda. Kapitalizme eleştirel yaklaştı ve eleştirileri de doğruydu. Ancak Marksist anlayış yükselirken, hep eleştirme üzerinde yoğunlaşan otoriter komünistlerin çoğu kendilerine yönelik eleştiri ile öz eleştiriyi bir yöntem olarak hayata geçirmeyi kabul etmediler. En küçük bir eleştiriyi bile, “emperyalizme, kapitalizme” hizmet olarak nitelediler.

Hiç kimse devrimci eleştirinin üzerinde değildir. Bizler arkadaşlarımıza, partimize, çevremize ve proletaryaya, Kürdistan halkına karşı sorumluyuz. Hatalarımızın ele alınmasından korkmamalı, onların üzerine cesaretle gitmeliyiz. Çünkü proleter yaratmak istiyoruz ve Kızıl Kürdistan’ı başarmak istiyoruz. Kimse mükemmel değildir. Mücadele etmek demek her gün her saat bilgilerimizi, eylemlerimizi, kendimizi sürekli gözden geçirmek demektir.

Kimi zaman da eleştiri adı altında rekabetçi bir tutumla yıkıcılık yapabiliyoruz. Eleştiriyi kendimizi dışında tutarak, sert sözlerle ifade etmek devrimci mücadeleye katkısı olmayacağı gibi grup içinde motivasyonun da düşmesine yol açar. Motivasyonun düşük olduğu yerde ise en basit hata devasa bir hataya dönüşürken, sorumlusu olarak birbirimizi suçlarız. Bu durum yoldaşlar arasında ikiliğin ve grupçuluğun gelişmesine de sebep olur.

Yüzeysel değerlendirmelerden, yargılayan ve suçlayan tutumlardan özellikle kaçınmalıyız. Yani eleştiri sübjektif değil, objektif olmalıdır.

Eleştiri ve özeleştiri olayı, kaba bir hukuksal işlem ve kurumsal işleyiş tarzı olmanın ötesinde, özünde vazgeçilemez bir yaşam tarzı içermelidir. Eleştiri-özeleştiri eyleminde, tamamıyla olumlu değişim ve dönüşüm anlayışı esastır. Bu temelde yanlışlardan veya en azından ilkesizliklerden uzaklaşmayı ısrarla önde tutma vardır. Eleştiri-özeleştiri özellikle toplumu değiştirip dönüştürme iddiası ile yola çıkan birey ve örgütler açısından vazgeçilmez eylemlerin başında gelmektedir.

Komünistliği, aydınlığı, entelektüelliği, toplumsal ilerlemeciliği bireysel ve toplumsal yaşamımızda öne çıkarıyor ve bu uğurda bedel ödemeyi göze alıyorsak eleştiri-özeleştiri silahını bu toplumsal ve bireysel yaşam tarzımızın temel silahlarından biri yapmak durumundayız.

Biz komünistler, işçi sınıfına karşı eleştirel ve kendimize karşı öz-eleştirel konumda olmayı ilke ediniriz. Komünist bir toplum istiyorsak öncelikle bunları kendimiz de aramalıyız. Komünizm iddiasında olan bir kişi işe önce kendinden başlamalı, içinde yer aldığı parti yapısından  başlama gereği duymalıdır. Çünkü kendine dönük sorgu, içinde yer aldığı siyasal yapıya yönelik sorgu, aynı zamanda devrimci bir eylemdir. 

Eleştiri-özeleştiri, kendi içerisinde ilkesel özellikler de taşır ve bunlar önemle gözetilir. Örgüt çizgisine bağlılık, açıklık, katılımcılık, hataları ifade etme ve kabul etme, objektif olma, gerçekçi olma ve gerçekleri sulandıran yozlaştıran şeylere karşı eleştirel olma, eleştiriyi somut nedenlere dayandırma, kişi ve olayı yıpratma değil, değiştirici ve yenileyici olma, tutarlılık, samimi ve dürüst olma.  Bunlar eleştiri-özeleştiri disiplin alanının vazgeçilmezlerindendir.

Hakkında Özgür TOPRAK

Özgür TOPRAK

Bu habere de bakabilirsiniz.

PATRONA KORUMA KALKANI, İŞÇİYE KILIÇ ZORU!

Ekonomik İstikrar Kalkanı, İstihdam Kalkanı, Fırat Kalkanı… Son kalkan, ilk iki kalkanla biten paketlerden ayrı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir