Destpêk » GIŞTÎ » ŞİMDİ HERKESİN KÜRD OLMA ZAMANI!

ŞİMDİ HERKESİN KÜRD OLMA ZAMANI!

Kürd halkının sahip olduğu bölünmüşlük-parçalanmışlık, statüsüzlük, işgal-imha, yaşadığı kırım-katliam, asimilasyon, sürgün, aşağılama, inkar, ötekileştirme vb uygulamalar karşısında insanım diyen ve devrimci, demokrat, sosyalist, komünist, hümanist hiç kimse sesiz kalmamalı ve bu mazlum halk için, ona uygulanan bu çağ dışı uygulamalara karşı çıkmalıdır.

Hurşit KAŞIKKIRMAZ / Yazarın diğer makaleleri için tıklayınız

Emperyalizm ve sömürgeci devletlerin bu halka reva gördükleri olumsuzluklara yeter demelidir. Burada yine emperyalizm ve sömürgecilerin olumsuz politikalarından dolayı ve kendi atası-dedesi Kürd olup şimdilerde asimile olan insanların Kürd olduklarını inkar etmelerini hiçbir hümanist inanç, felsefe, teori ve politika kabul etmez, etmemelidir. Tam tersine Kürdlerin içerisinde bulundukları duruma göre kendisini hümanist, devrimci, demokrat, ilerici vb. gören insanlar, Kürd olmasalar dahi ” ben de Kürdüm” demelidir.

Ayrıca kimi Kürd ve Kürdistanlı parti, örgüt ve hareketlerin hata, zaaf ve yanlışlıklarından dolayı Kürd halkına sahip çıkmamak, onunla dayanışmamak ve hatta tepki duymak ilericilik değildir. Hata, zaaf ve yanlışlıklar o parti, örgüt ve hareketlerindir. Kürd halkı; bir parti, hareket ve örgütten ibaret değildir. Ve hata, zaaf ve yanlışlık yapan parti, hareket ve örgüt tek başına bu halkı temsil etmiyor. Önemli olan bu meseleye geniş, sağduyulu ve olumlu yaklaşmaktır.

Çok değil bundan yaklaşık 10 yıl öncesine kadar Türkiye’de Ermenilere ve Hıristiyanlara yaklaşım ve bakış açısı herkes tarafından biliniyor. Egemen ideolojinin olumsuz etkisinden dolayı, eğer biri diğerine hakaret edecek ise kimi zaman “sen Ermenisin, Ermeni dölüsün” diyordu. Bu bakış açısı bir hayli yaygın idi. Ama AGOS gazetesi sahibi ve yazı işleri müdürü Hrant Dink katledildiğinde İstanbul’da 500, 600 bin ilerici, demokrat insan sokağa çıkıp ellerinde dövizler ile “ben de Ermeniyim” deyince Ermeniler ve Hırıstiyanlara olumsuz bakış az da olsa kırıldı.

Şimdi Kürdlere olumsuz bakışı, yaklaşımı ve inkarı kırmak için başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya vb büyük metropoller ve şehirlerde yüz binler ve milyonlar sokağa çıkıp “ben veya biz de Kürdüz” demelidir. Bu şekilde halkların kardeşliği perçinlenir ve Kürd halkının inkarı-imhası ve üzerindeki olumsuz etki kırılır. Böylesi bir organizasyon ve eylem Türkiye’de Kürdler ve azınlıklar için bir dalga kıran olur. İlerici, devrimci, sosyalist, demokrat ve hümanist parti, hareket, örgüt ve sivil toplum örgütleri bu konuya önem vermeli ve zaman geçirmeden girişimde bulunmalıdırlar.

Böylesi bir organizasyonun hedefi ve şiarı; Anayasa’da Kürdler, Aleviler ve azınlıklar tanınsın, bu kesimlerin ulusal demokratik ve inançsal hakları güvence altına alınsın, herkesin anadilinde eğitim-öğretim yapılsın, herkes kendi inancına göre özgürce ibadet etmelidir, demokratik ve bütün kesimleri kapsayan adil bir yeni anayasa hazırlansın. Irkçılık, şovenizm ve inkar anayasal bir suç olarak görülsün, düşünce özgürlüğünün önündeki bütün engeller kaldırılsın, herkes özgürce kendi ibadet ve inancını yapsın, yaşasın vb. 12.08.2019

Hakkında Hurşit KAŞIKKIRMAZ

Bu habere de bakabilirsiniz.

PATRONA KORUMA KALKANI, İŞÇİYE KILIÇ ZORU!

Ekonomik İstikrar Kalkanı, İstihdam Kalkanı, Fırat Kalkanı… Son kalkan, ilk iki kalkanla biten paketlerden ayrı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir